KRÓTKO O WARSZTATACH

Tematem projektu „Sztuka patrzenia, czyli o oczach i emocjach artysty” jest zależność odbioru dzieł sztuki od fizycznych i emocjonalnych uwarunkowań artystów i widzów. Twórcy obiektów i sytuacji artystycznych od zawsze wykorzystywali wiedzę o mechanizmach działania emocji i percepcji swoich odbiorców. Chcąc lepiej zrozumieć ich prace, potrzebujemy innowacyjnych działań edukacyjnych. Projekt „Sztuka patrzenia” to seria warsztatów kierowanych do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych, studentów oraz seniorów z terenu województwa kujawsko​ – pomorskiego. Zajęcia dotyczyć będą analizy prac polskich i zagranicznych artystów za pomocą okulografów, rejestratorów sygnału EEG oraz wiedzy dotyczącej biografii twórców takich jak W. Strzemiński, J. Matejko, H. Berlewi, J. Bereś. Darmowe warsztaty będą odbywać się w Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu.

OPIS SZCZEGÓŁOWY

„Sztuka patrzenia, czyli o oczach i emocjach artysty” to projekt łączący w sobie to, co potocznie rozumie się jako humanistyczne, duchowe i artystyczne, z badaniami wykorzystującymi okulografię, analizę sygnału EEG oraz wiedzę o budowie i chorobach oczu. Prezentowany projekt ma na celu zwiększenie możliwości twórczych uczniów na wszystkich poziomach edukacji oraz osób dorosłych, w taki sposób, aby lepiej potrafili oni łączyć technologię i sztukę. Projekt ma także zachęcać uczniów o ogólnym i ścisłym profilu kształcenia do sztuki oraz aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym.

Aby osiągnąć wskazane cele, warsztaty prowadzone będą w trzech blokach tematycznych: „emocje w sztuce”, „oko artysty” oraz „diagnozowanie płótna”. Każdy z bloków pozwoli uczestnikom warsztatów lepiej rozumieć swoje reakcje na dzieło, jak i fizjologiczne uwarunkowania wybranych polskich i zagranicznych artystów takich jak: Władysław Strzemiński, Henryk Berlewi, Jan Matejko, Andrzej Wróblewski, El Greco, Claude Monet, Francisco Goya. Warsztaty będą także doskonałą okazją do zapoznania się ze specyfiką prowadzenia badań okulograficznych oraz elektroencefalograficznych w kontekście sztuki. Pozyskane w ten sposób przez uczestników umiejętności mogą okazać się przydatne nie tylko w celu tworzenia i analizy sztuki, ale także jej ochrony.

Scenariusze zajęć dostosowane zostaną do wieku i zainteresowań uczestników; wnioskodawca wykorzysta w nich takie metody jak animacja, dyskusja, praca w grupach, wykład, projekcja audio/video, spotkania z artystami. Elementem szczególnie istotnym będą eksperymenty EEG i okulograficzne, dzięki którym uczestnicy będą mogli w sposób interaktywny poznać wybrane dzieła i powiązać ich poszczególne elementy z odczuwanymi emocjami. Projekt realizowany będzie w CSW w Toruniu, adresowany jest do uczniów i studentów z obszaru województwa kujawsko​ – pomorskiego. Warsztaty będą trwały 12 miesięcy, co uwarunkowane jest ambitnym, wielowątkowym i innowacyjnym programem zajęć.

SPOSÓB REALIZACJI WARSZTATÓW

Głównym elementem projektu są warsztaty organizowane w Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu. Formuła interdyscyplinarnych zajęć przewiduje wykorzystanie różnorodnych metod prezentacji treści takich jak animacja, wykład, praca w grupach, projekcja filmów, wykorzystanie sprzętu do okulografii i rejestracji sygnału EEG. Taki sposób prowadzenia warsztatów gwarantuje dotarcie do różnych grup wiekowych oraz dobre utrwalenie przekazywanej wiedzy. Wszystkie konspekty zajęć będą przygotowywane w oparciu o podstawę programową „Edukacja artystyczna w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum”, „Podstawę programową 2017” w zakresie przedmiotów plastycznych i artystycznych oraz wybrane sylabusy kierunków artystycznych i historyczno-artystycznych. Niezbędne do prowadzenia warsztatów materiały (nagrania audio/wideo, artykuły, sylabusy, fotografie)
będą publikowane na stworzonej przez wnioskodawcę platformie internetowej.

NAJWAŻNIEJSZE CELE REALIZACJI WARSZTATÓW

I. Zwiększenie możliwości twórczych uczniów i studentów szkół plastycznych na wszystkich poziomach edukacji o umiejętności z zakresu tworzenia projektów artystycznych z wykorzystaniem urządzeń okulograficznych i EEG. Projekt uwzględnia także uczniów i studentów o ścisłym i ogólnym profilu nauki, którzy, poprzez uzyskanie nowych kompetencji, będą lepiej przygotowani do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym jako osoby dorosłe.

II. Popularyzacja zyskujących coraz większy rozgłos badań empirycznych nad sztuką. Zapoznanie uczestników ze specyfiką prowadzenia analiz dzieł sztuki z wykorzystaniem okulografów i elektorencefalografów.

III. Promocja polskiego dziedzictwa kulturowego wśród uczniów i studentów. W szczególności dorobku artystów plastyków z regionu kujawsko​ – pomorskiego, artystów ogólnopolskich oraz polskich twórców na emigracji. Szeroko zakreślony obszar realizacji projektu ma także na celu ułatwienie młodzieży z terenów o zróżnicowanym poziomie zurbanizowania dostępu do wytworów polskiej sztuki i kultury.