PROWADZĄCY WARSZTATY

Łukasz Kędziora – doktor nauk historycznych, absolwent studiów doktoranckich z zakresu historii sztuki na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza na kierunku historia sztuki oraz historia sztuki o specjalności „europejskia turystyka kulturowa. Pomysłodawca i współorganizator międzynarodowego Spotkania Naukowego „Neuro-historia Sztuki?” w Toruniu. Stypendysta Università della Calabria, Facolta’ di Lettere e Filosofia, Funduszu Promocji Twórczości ZAiKS, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (dwukrotnie), Fundacji z Brzezia Lanckorońskich, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Prezydenta Miasta Torunia. Kierownik i wykonawca grantów na Wydziale Sztuk Pięknych i Wydziale Nauk Historycznych UMK. Stażysta w The Sainsbury Centre for Visual Arts na University of East Anglia. Autor tekstów naukowych i krytycznych, w języku polskim i angielskim, w tym m.in. wydanej w 2016 roku książki pt. „Wizualność dzieła sztuki. Ocena potencjału neuroestetyki w badaniach historyczno-artystycznych”. Współredaktor publikacji zbiorowej pt. „Sensualność ekspozycji muzealnej”. W 2018 roku prowadził inwentaryzację zbiorów Polskiej Misji w Orchard Lake, USA.

Linki:
1. lukaszkedziora.com
2. Strona autorskich warsztatów „Technoscience Art – sztuka na pograniczu nauk”
3. Projekt „Okulografia w muzeum”
4. Profil academia.edu
5. Profil facebook
6. portfolio

WSPÓŁPRACA

Muzeum Okręgowe w Toruniu to najstarsza i największa instytucja kulturalna w mieście. Powstała w 1861 roku, obecnie posiada sześć oddziałów – Dom Mikołaja Kopernika, Muzeum Historii Torunia (w Domu Eskenów), Muzeum Toruńskiego Piernika, Muzeum Podróżników im. Tony’ego Halika, Muzeum Sztuki Dalekiego Wschodu (w Kamienicy pod Gwiazdą) oraz Ratusz Staromiejski będący gotyckim symbolem toruńskiej starówki wpisanej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Muzeum posiada bardzo bogatą ofertę kulturalną – w poszczególnych oddziałach na zwiedzających czekają najrzadsze eksponaty z dalekiej Azji, arcydzieła polskiego malarstwa autorstwa takich artystów jak Julian Fałat, Jacek Malczewski, Józef Chełmoński, Jan Matejko, Andrzej Wróblewski, Zdzisław Beksiński, Tadeusz Kantor czy Stanisław Ignacy Witkiewicz, wyjątkowe pamiątki z egzotycznych podróży Tony’ego Halika i Elżbiety Dzikowskiej, legendarne kopernikana, unikatowe znaleziska archeologiczne czy wreszcie tak słynne dla Torunia formy piernikarskie i wszystko co związane z wypiekiem pierników.

Instytucja co roku organizuje spektakularne wystawy, Noce Muzealne, międzynarodowe konkursy dla dzieci i młodzieży, różnorodne warsztaty, wykłady oraz spotkania ze znanymi osobistościami. Ponadto posiada bogatą ofertę wydawniczą – publikuje fachowe opracowania, albumy, katalogi oraz książki popularnonaukowe.

www.muzeum.torun.pl

Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu, otwarte w czerwcu 2008, jest jedną z najnowszych przestrzeni dedykowanych w całości sztuce współczesnej w Polsce. Stawiając na nowoczesną, intermedialną i interdyscyplinarną formułę działania, zróżnicowany program, międzynarodowe kooperacje, stwarzając atmosferę sprzyjającą twórczemu wypoczywaniu, CSW stanowi miejsce otwartej dyskusji nad najważniejszymi zjawiskami w sztuce. Poprzez wystawy, wykłady, seminaria, programy rezydencyjne dla artystów, publikacje, działania edukacyjne, a także tworzenie kolekcji, CSW Znaki Czasu aktywnie włącza się w obieg sztuki współczesnej.

www.csw.torun.pl

Jesteśmy innowacyjną i dynamicznie rozwijającą się firmą, której działalność oparta jest na dwóch filarach. Pierwszym są autorskie badania naukowe realizowane przez zatrudnionych w Emotin naukowców oraz naszych współpracowników. Jesteśmy innowacyjną i dynamicznie rozwijającą się firmą, której działalność oparta jest na dwóch filarach. Pierwszym są autorskie badania naukowe realizowane przez zatrudnionych w Emotin naukowców oraz naszych współpracowników. Drugi – to realizowane na szeroką skalę zlecenia komercyjne dotyczące takich obszarów wiedzy jak: badania użyteczności, analiza danych oraz ICT. W ramach naszej działalności prowadzimy także warsztaty oraz darmowe prezentacje mające na celu popularyzację nauki. Złotą zasadą Emotin jest wspieranie synergii i zachowywanie równowagi pomiędzy badaniami naukowymi a zleceniami komercyjnymi.

www.emotin.pl

FINANSOWANIE

Projekt realizowany w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


www.mkidn.gov.pl